Παρασκευή, Μάιος 24, 2019
Μέγεθος Κειμένου

A A A

Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV: 30213000-5),
  2. ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (30232110-8),
  3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) (CPV:30121300-6)

για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Πε., προϋπολογισμού 322.260,8€ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΥ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Print Friendly, PDF & Email
6η Υ.ΠΕ.
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.