Σάββατο, Μάρτιος 28, 2020
Μέγεθος Κειμένου

A A A

Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δημόσια Διαβούλευση > «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ i) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ii) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ β) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ»

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ i) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ii) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ β) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ i) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ii) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ

β) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ 

για τις ανάγκες των Κ.Υ. ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ

Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές  από  σήμερα 26-03-2020 μέχρι και Σάββατο  28-03-2020

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-2

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ-2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ-2

Print Friendly, PDF & Email
6η Υ.ΠΕ.
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.

One thought on “«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ i) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ii) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ β) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ»

 1. ΘΕΜΑ : Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
  Αναφορικά με την απαίτησή σας για Διαβούλευση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ για τις ανάγκες των Κ.Υ. ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρακάτω προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΥ ΗΚΓΦΟΥ

  Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Τεχνική Προδιαγραφή 1 : “ Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 1.5 ωρών ή και τουλάχιστον 250 εξετάσεων στην αυτόματη λειτουργία.”
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 : « Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 1.5 ωρών ή και τουλάχιστον 250 εξετάσεων στην αυτόματη λειτουργία.»
  Αιτιολογία : Οι περισσότεροι καρδιογράφοι αυτού του τύπου διαθέτουν εσωτερικό τροφοδοτικό και ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου μεγάλης αυτονομίας.
  —————————–
  Τεχνική Προδιαγραφή 3 : “ Να διαθέτει ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς (όχι μέσω της οθόνης).»
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 : «Να διαθέτει ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς αδιάβροχο με δυνατότητα απολύμανσης (όχι μέσω της οθόνης).»
  Αιτιολογία : Η στεγανότητα του πληκτρολογίου εξασφαλίζει την προστασία του μηχανήματος από βλάβη λόγω χρήσης απολυμαντικών υγρών, απαραίτητα για την απολύμανση του μηχανήματος και την καταπολέμηση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

  —————————–
  Τεχνική Προδιαγραφή 4 : “ Ο ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος να είναι μεγαλύτερος από 8.000 samples /sec / channel.»
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 : «Ο ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος να είναι μεγαλύτερος από 8.000 samples /sec / channel, με ξεχωριστό καναλι ανίχνευσης βηματοδότη με ρυθμός δειγματοληψία μεγαλύτερος από 30.000 samples /sec / channel και με CMRR > 130db»
  Αιτιολογία : Με την αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό δειγματοληψίας το νοσοκομείο θα εξασφαλίσει τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα. Ο ρυθμός δειγματολοψίας αποτελεί πολύ σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό καθώς ο υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας εξασφαλίζει την καταγραφή υψηλής ποιότητας ΗΚΓραφήματος, καθώς επίσης τη δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής των βηματοδοτών νέου τύπου, που ως γνωστόν διαθέτουν πλάτος παλμού 2-250 mV και πολύ μικρή διάρκεια παλμού 0,5- 2 msec. Ειδικότερα οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογράφοι διαθέτουν υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας εκφρασμένο ανά κανάλι αυξάνοντας αυτομάτως στο μέγιστο βαθμό όλα τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης με πολύ υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας, ελαχιστοποιείται η απώλεια σημαντικών για τον ιατρό κλινικών πληροφοριών που συλλέγονται από την καρδιά σε πραγματικό χρόνο.
  Ακόμα για τον καθορισμό της ποιότητας ενός ενισχυτή βιοσήματος το πλέον κατάλληλο κριτήριο αποτελεί ο “Λόγος Απόρριψης Κοινού Σήματος (CMRR)”, το οποίο πρέπει να αναφέρεται.
  —————————–
  Τεχνική Προδιαγραφή 8 : « Να παρέχει φίλτρα, μυϊκά στα 25, 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου. Επιπλέον να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή από χρήση απινιδωτή»
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 : «Να παρέχει φίλτρα, μυϊκά καθώς και φίλτρα δικτύου. Επιπλέον να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή από χρήση απινιδωτή.»
  Αιτιολογία : Το αίτημα για φίλτρα απόρριψης παρασίτων 35 Ηz περιορίζει σημαντικά το διαγωνισμό, χωρίς κανένα κλινικό όφελος για το προς προμήθεια μηχάνημα και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό.
  Αναφορικά με τα φίλτρα 35 Hz θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στην πραγματικότητα τα φίλτρα κάτω των 100 Hz (20, 35, 40, 75 Hz) καθιστούν το απαγώμενο Ηλεκτροκαρδιογράφημα άνευ διαγνωστικής αξίας καθώς αποκόπτουν σημαντική ποσόστηα πληροφορίας όπως αναφέρουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ΑΗΑ Circulation, 2007, παράγραφος: Clinical Application Σελ. 1310, όπου αναγράφεται ότι η χρήση φίλτρου π.χ. 40 Hz, που αποκόπτει όλες τις υψηλότερες συχνότητες μέχρι τα 150 Hz, καθιστά άκυρες τις μετρήσεις ύψους παλμών (mV) του καρδιακού κύκλου QRS που χρησιμοποιούνται για διάγνωση.
  Επιπλέον, οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι για αξιόπιστη διάγνωση, έχει αναγνωριστεί ότι υφίστανται τμήματα του συμπλέγματος QRS που βρίσκονται σε υψηλότερες συχνότητες, με ιδιαίτερη κλινική αξία, για ασθενείς διαφόρων καρδιακών παθήσεων και για το λόγο αυτό απαιτείται εύρος συχνοτήτων 0,05 – 150 Hz, ώστε η μέτρηση ύψους παλμών (mV) και διάρκειας παλμών (ms) να είναι αξιόπιστη, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ασθενών.
  Συνεπώς για την αποτύπωση ΗΚΓφήματος διαγνωστικής αξίας απαιτείται φάσμα συχνοτήτων 0,05 – 150 Ηz, ή σε περίπτωση ύπαρξης παρασίτων 0,05 – 100 Hz. H χρήση φίλτρων που περιορίζουν ακόμη περισσότερο το εύρος των καταγεγραμένων συχνοτήτων (25/35/40/75 Ηz) καθιστούν το παραγόμενο ΗΚΓ ακατάλληλο για διεξαγωγή διάγνωσης και ως εκ τούτου τα φίλτρα αυτά δεν αποτελούν ουσιαστικό χαρακτηριστικό λειτουργίας των ΗΚΓφων.

  —————————–
  Τεχνική Προδιαγραφή 9 : « Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης και να αναγνωρίζει βηματοδοτικούς παλμούς.»
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 : «Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης του ΗΚΓφηματος, και εξαγωγή μετρήσεων HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T. Ο αλγόριθμος να χρησιμοποεί ως κριτήρια το φύλλο και την ηλικία του ασθενούς (νεογνό, βρέφος, παιδί, ενήλικας) για εξαγωγή υψηλής ακρίβειας αποτελέσματος. Να κατατεθούν στοιχεία για την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του αλγορίθμου για τη μέτρηση των διαστημάτων QT και ST. και να αναγνωρίζει βηματοδοτικούς παλμούς.»
  Αιτιολογία : Η ανάλυση του ΗΚΓφήματος είναι πιο ακριβής και αξιόπιστη όταν λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο της ηλικίας. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των παιδιών όπου υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους ενήλικες (μεγαλύτερη δεξιά κοιλία, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, μειωμένο εύρος καρδιακού ρυθμού). Το να διαθέτει ο ηλεκτροκαρδιογράφος την δυνατότητα ανάλυσης ακόμα και σε βρέφη αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
  Η αξιοπιστία του αλγορίθμου πρέπει να τεκμηριώνεται με στοιχεία από τον κατασκευαστικό οίκο, ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική αξιολόγηση τόσο των παραγόμενων μετρήσεων διαστημάτων όσο και των αυτόματων μηνυμάτων διάγνωσης από κλινική άποψη. Έχει παρατηρηθεί, σε μη τεκμηριωμένους αλγορίθμους, η εμφάνιση εσφαλμένων μηνυμάτων αυτόματης διάγνωσης που δεν αντιστοιχούν στα ευρύματα της εξέτασης, το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό σε λανθασμένη διάγνωση θέτοντας σε κίνδυνο τον ασθενή, ειδικά στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η συνδρομή ειδικού καρδιολόγου άμεσα.

  —————————–

  Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ
  Τεχνική Προδιαγραφή 1 : « Να διαθέτει καταγραφικό έξι καναλιών, θερμικού τύπου, εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 110 mm. Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε εξωτερικό εκτυπωτή.»
  Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 : «Να διαθέτει καταγραφικό δώδεκα καναλιών, θερμικού τύπου, εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους Α4 .»
  Αιτιολογία : Το λειτουργικό κόστος των 12-κάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων είναι έως και 50% μικρότερο από αυτό των 6-κάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων, καθώς το πλήρες ηλεκτροκαρδιογράφημα εκτυπώνεται σε μια σελίδα αντί 3 ή 4, και επιπλέον είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο από το προσωπικό του νοσοκομείου.
  Δεδομένης της ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας στους εκτυπωτές, έχει παρατηρηθεί ασυμβατότητα λόγω των drivers. Για τη διασφάλιση της δυνατότητας εκτύπωσης σε εκτυπωτή, αυτή θα πρέπει να γίνεται είτε μέσω δικτυακής σύνδεσης ή μέσω Η/Υ. Επιπλέον, η νέας τεχνολογίας ηλεκτροκαρδιογράφοι διαθέτουν δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί Α4.

  —————————–
  Επιπλέον, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Νοσοκομείου προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών
  1. Άμεση έναρξη εκτύπωσης μέσω αποκλειστικού πλήκτρου αυτόµατης και πλήκτρου χειροκίνητης λειτουργίας. Να περιλαμβάνεται λειτουργία καταγραφής αρρυθμιών για χρονικό διάστημα παρακολούθησης τουλάχιστον 10 λεπτών με εκτύπωση του πλήθους, των τύπων και του αντίστοιχου ΗΚΓ φήματος.
  2. Να διαθέτει εξαγωγή των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου PDF και αποθήκευση τους σε δικτυακό χώρο ώστε να υπάρχει προσβαση απομακρυσμένη πρόσβαση στα Ηλεκτροκαρδιογραφήματα από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εκτός της μονάδας, για ανάγνωση και εκτύπωση, μέσω δικτυακής σύνδεσης και κάρτας μνήμης SD.
  3. Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να διαθέτει λειτουργία συνεχούς ανίχνευσης ποιότητας σήματος αποφυγή άσκοπων εκτυπώσεων με παράσιτα.
  Παρακαλούμε πολύ όπως ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και γίνουν δεκτές οι ζητούμενες τροποποιήσεις προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
  Mε τιμή,
  Βασίλης Τσιρώνης
  Modality Leader – LCS Cardio Eastern Europe

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *