Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 15.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15/02/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 15.2.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15-2-2019    

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» Νοσοκομείου Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο

Ανάρτηση τεχνικών προδιαγραφών για "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ" του Νοσοκομείου Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο για δημόσια διαβούλευση από15/02/2019 έως 22/02/2019. Για τυχόν παρατηρήσεις απευθυνθείτε στο email: promithies.karaman@gmail.com. τεχνικες προδιαγραφες ορθη επαναληψη για διαβουλευση    

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Γ4α/Γ.Π./7748 ΤΟΥ Υ.Υ.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΕΠ.Β΄  Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΑΔΑ:ΨΨΦ2469079-ΥΧ8 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΕΠ.Α΄  Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΑΔΑ:Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 αναρτηση πινακων  μη παραδεκτων υποψηφιοτήτων ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (4) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. "Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 13.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13/02/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 13.2.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13-2-2019  

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Πρακτικό ανάρτησης αρχικής μοριοδότησης (χωρίς αναγωγή) για την παρακάτω θέση  σύμφωνα με την προκήρυξη υπ'αριθμ.πρωτ. 1776/21-3-2018 και ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ του Γ.Ν.Ζακύνθου . -Μία( 1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Read More

Πίνακας Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε κρινόμενη θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε κρινόμενη θέση ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου, ως η σχετική υπ. αρίθμ.1776/21-03-2018, ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ  Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Άρτας, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Δ/106/26-03-2018 ΑΔΑ:Ω8ΞΒ4690ΒΒ-627 Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή

Read More