Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δημόσια Διαβούλευση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2η: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ της 6ης ΥΠΕ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6ης ΥΠΕ από 19-7-2019 έως και 22-7-2019 (4 ημέρες): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 18-7-2019

Read More

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2η διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 22/07/2019. 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧ. ΠΡΟΔ. ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Read More