Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης (χωρίς αναγωγή) υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη,  (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 9707/18-10-2018 ΑΔΑ: ΨΨΦ2469079-ΥΧ8

Read More

Ανάρτηση πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεως 6.133.1 ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου  2019   15:15 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως : Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου ιατρών 

Read More

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.74.1 & 6.86.1 ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου  2019    15:10 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων : 1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή

Read More

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 617.1 & 9.1.27. ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

  "Τετάρτη 29 Μαΐου  2019,   2:30 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων : 1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΙΙ (ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) 2Η ΚΑΙ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΑΡΤ ΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων Υποψηφίων για θέσεις ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ» ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή

Read More