Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

Ανάρτηση τελικού πίνακα μοριοδότησης/κατάταξης μετά τη συνέντευξη με αναγωγή ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής Π-Φ-Υ

Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-Π Φ Υ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 /Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, τον Πίνακα αρχικής μοριοδότησης θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικοτήτων ΤΕΠ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ.12591/19-10-2018 ΑΔΑ :  67ΞΟ4690Β4-ΒΑΜ προκήρυξη,  της

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2019 Π.Φ.Υ. (Για μία θέση Επιμελητή Β΄Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας του Κ.Υ.Ιωαννίνων)

Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 2019

Read More

ΝΕΟΣ Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ,θέσεις 6.79-6.88-6.94-6.97

ΝΕΟΣ Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.79.1 (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως

Read More

Ανάκληση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ.

Ανακαλείται ο υπ. αρίθμ. 1026/28-11-2019 Πίνακας  Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για πλήρωση θέσεων των: Γ.Ν.-Κ.Υ.Φιλιατών, Γ.Ν.Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Αιγίου,  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ.  Καλαβρύτων, Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφό μας . Στοιχεία ανακαλούμενου αναρτηθέντος Πίνακα: http://www.dypede.gr/2019/11/28/%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3-2-29/ Οι ΝΕΟΙ  Πίνακες Συγκριτικής

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ. ( για μία θέση Επιμελητή Β΄του Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών )

Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ 2019

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΠΝΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 τον Πίνακα Μοριοδότησης με αναγωγή για τις θέσεις της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής, σε εφαρμογή της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.4044(φεκ.116/23-01-2018), όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ,

Read More