Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 6ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΝΕΥΞΗ

Read More

Ορθή επανάληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ για τη θέση του ΓΝ Τρίπολης και Πρακτικό Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης για τις θέσεις του ΓΝ Τρίπολης και ΓΝ Πρέβεζας

Ανάρτηση -Ορθή Επανάληψη Πίνακα  Μοριοδότησης(με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1) Ορθή Επανάληψη ΜΓ Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1), ως η

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση θέσεων 6.73.1,6.78.1,6.87.1,6.89.1

Τρίτη 13 Αυγούστου  2019     11:10 Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: -Μίας (1) θέσης σε βαθμό

Read More

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση θέσεως 6.25.1

Τρίτη 13 Αυγούστου  2019     11:05 Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση : Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου ιατρών  ΕΣΥ ,  για

Read More

Ορθή ΕπανάληψηΑνάρτηση Πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ 31/07/19

«Αναρτούμε σήμερα ημέρα  Τετάρτη 31/07/2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά τη 2η συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των αναφερομένων θέσεων, της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου

Read More

Ανάκληση του υπ.αριθμ.217/08-03-2019 Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β’ 31/07/2019

Ανακαλούμε  σήμερα ημέρα  Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες  μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  Ανάκληση Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων

Read More

Ανάκληση μέρους πίνακα μοριοδότησης & Ορθή Επανάληψη πίνακα μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 30/07/2019

 Ανάρτηση-Ορθή Επανάληψη Πίνακα Μοριοδότησης (με αναγωγή) ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.0 Πίνακας Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης

Read More

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης με αναγωγή των πέντε πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 25/07/2019

Πίνακας Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 9707/18-10-2018

Read More