Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ υποψηφίων για την θέση Επ. Β΄Οφθαλμολογίας του Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (4η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018)

Το αρίθμ. πρωτ. 694/23-6-2020 πρακτικό ανάρτησης, που αφορά στην ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ υποψηφίων για την κατάληψη της μίας (1) θέσης Επ. Β΄Οφθαλμολογίας του Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (4η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018) ΠΡΑΚΤ.ΑΝΑΡΤ. ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤ.

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πινάκων ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ( με αναγωγή), για τις θέσεις ΕΒ΄ ορθοπαιδικής του Γ.Ν.Ιωαννίνων (6.17.1) & ΕΒ΄ορθοπαιδικής Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ (6.35.1) ειδικοτήτων ΤΕΠ (υπ’ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 21989/16-03-18 Έγκριση του Υπουργείου Υγείας)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πινάκων ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ( με αναγωγή), για τις θέσεις ΕΒ΄ ορθοπαιδικής του Γ.Ν.Ιωαννίνων (6.17.1) & ΕΒ΄ορθοπαιδικής Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ (6.35.1) ειδικοτήτων ΤΕΠ (υπ' αριθμ. Γ4α/ΓΠ 21989/16-03-18 Έγκριση του Υπουργείου Υγείας) Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6.35.1 _6.17.1

Read More

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας Ορθοπαιδικής για την πλήρωση Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ της σχετικής ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας Ορθοπαιδικής  για την πλήρωση Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β' της σχετικής ειδικότητας του κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Γ.Ν. Παίδων Πατρών "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 3539/27-03-2019 ΑΔΑ:Ω0ΥΕ469076-ΘΘΠ (Ορθή Επανάληψη) Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.48.1,η οποία προκηρύχθηκε ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης (Ορθή Επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του

Read More

Πίνακες ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ειδικοτήτων ΤΕΠ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, τους Πίνακες ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ( με αναγωγή), για κάθε θέση ειδικοτήτων ΤΕΠ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση

Read More

Πίνακες ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ειδικοτήτων ΤΕΠ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, τους Πίνακες ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη ( με αναγωγή), για κάθε θέση ειδικοτήτων ΤΕΠ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση

Read More

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΠ. Β΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Πρακτικό ανάρτησης 543/28-5-2020 που αφορά στην αρχική μοριοδότηση υποψηφίων για την Μία (1) θέση Επ. Β΄ Οφθαλμολογίας του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Read More

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, τον Πίνακα Τελικής μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη (με αναγωγή) ειδικοτήτων ΤΕΠ, για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ.12591/19-10-2018 ΑΔΑ : 67ΞΟ4690Β4-ΒΑΜ προκήρυξη,  της 4ης έγκρισης του Υ.Υ. (Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-18): -Μία

Read More

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ κωδικός θέσης: 6.23

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ  του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 130/16-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΗΛΙ46907-9Φ8) Προκήρυξη, με κωδικό θέσης 6.23.1, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. " Παρασκευή 22 Μαΐου 2020  ...4:25.... (ώρα) Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ.

Read More