Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις (Page 2)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η 3Η &4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 12/11/19

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2Η- ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΣΑΜΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

Προσφορές έως την 27-11-2019 ημέρα Τετάρτη  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ : ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΥ_ΣΑΜΗΣ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2Η, 3Η & 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 07/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 07/11/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ: 7-11-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ 7-11-2019

Read More

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.20.1 & 6.24.1 ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα 04 Νοεμβρίου  2019   και  ώρα ..14:04... Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων : -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ 1η έγκριση

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση : Μίας θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ,

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ 4η έγκριση

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση : Μίας θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου

Read More