Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις (Page 3)

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΒ του Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ για τη Μ.Ε.Θ.

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση ΕΒ του Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ειδικότητας (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας) για τη Μ.Ε.Θ. Έναρξη προθεσμίας ενστάσεων: 15-11-2019 Λήξη προθεσμίας ενστάσεων : 21-11-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 4η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  14:02 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, του Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"  ως η σχετική υπ.αριθμ. 17691/22-10-2018, ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.133.1, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη) εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας. Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 3η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  13:59 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας -  Ν.Μ. Καλαβρύτων, ως η σχετική υπ.αριθμ. φ2/2139/14-08-2018  ΑΔΑ: ΩΠΕ546904Η-90Γ  Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.74.1 & (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια", ως η

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 2η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  13:22 Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους ,  ως η σχετική υπ.αριθμ.4382/16-04-2018 ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4690Β4-ΛΟΔ  Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.17.1 & (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Καρδιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας–Ν.Μ. Αμαλιάδας, ως η σχετική υπ. αριθμ.2397/12-04-2018, ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 9.1.27,  της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η 3Η &4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 12/11/19

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2Η- ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2Η, 3Η & 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Read More