Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις (Page 34)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 13.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13/03/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 13.3.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13-3-2019

Read More

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ Πινάκες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α και Β

Read More

Πινάκας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεως 6.23.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

"Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση : "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019    11:50. (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για

Read More

Πινάκες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.79.1 , 6.94.1 , 6.97.1 & 6.88.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019     11:40 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (2Η ΕΓΚΡΙΣΗ), ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

παθολογια 4η εγκριση πινακας μη Παραδεκτών ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ παθολογια 2η εγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -2Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ,2ΗΣ , 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1ΗΣ, 2ΗΣ, 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Read More

06.03.2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 06.03.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.01.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.01.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.01.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.01.2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ  

Read More

Πρακτικά Ανάρτησης και Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης με Αναγωγή ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΎ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ -2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ -4Η ΕΓΚΡΙΣΗ  

Read More