Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις (Page 36)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ στο Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: MIA (1)  ΘΕΣΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' , Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. :1776/21-3-2018 KAI ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 15.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15/02/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 15.2.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 15-2-2019    

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Γ4α/Γ.Π./7748 ΤΟΥ Υ.Υ.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΕΠ.Β΄  Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΑΔΑ:ΨΨΦ2469079-ΥΧ8 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΕΠ.Α΄  Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΑΔΑ:Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 αναρτηση πινακων  μη παραδεκτων υποψηφιοτήτων ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (4) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Καρδιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. "Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 13.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13/02/2019 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ 13.2.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 13-2-2019  

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Πρακτικό ανάρτησης αρχικής μοριοδότησης (χωρίς αναγωγή) για την παρακάτω θέση  σύμφωνα με την προκήρυξη υπ'αριθμ.πρωτ. 1776/21-3-2018 και ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ του Γ.Ν.Ζακύνθου . -Μία( 1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Read More