Κεντρική Υπηρεσία
Νέα & Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γρίπη Α (Η1Ν1) Εγκύκλιοι Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού 6ης Υ.ΠΕ. Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Σύνολο Μονάδων 6ης ΥΠΕ Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας-Αγροτικά Ιατρεία Μονάδες Ψυχικής Υγείας Προνοιακές Δομές Ειδικές Μονάδες Νοσοκομείων
Νομοθεσία Δημοσίων Έργων Έργα σε Εξέλιξη
Επιμορφωτικές Δράσεις Νοσηλευτικές Ειδικότητες Συνέδρια
Επικουρικό Προσωπικό Θέσεις Εργασίας
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημόσια Διαβούλευση Προκηρύξεις-Προσκλήσεις
Αγροτικοί Ιατροί ΕΟΠΥΥ Ανασφάλιστοι Εφημερίες Νοσοκομείων 6ης ΥΠΕ Έντυπα Αδειών Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων

Ανασφάλιστοι

Πρόσβαση Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

 ν.4368/2016   (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) άρθρο 33 " Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων".

 ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016) "Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Υπουργείο Υγείας www.moh.gov.gr

                                    ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr

Έχουν εκδοθεί επίσης οι:

 

 Επιστροφή