Αρχική > Ανασφάλιστοι

Ανασφάλιστοι

 Τελευταία Νέα
 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

Ανασφάλιστοι

 

Πρόσβαση Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

 ν.4368/2016   (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016) άρθρο 33 ” Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”.

 ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016) “Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Υπουργείο Υγείας www.moh.gov.gr                           

ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr

Έχουν εκδοθεί επίσης οι:

Print Friendly, PDF & Email