Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακας Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

6hYpe

Πίνακας Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη των παρακάτω θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ “ΑΓΙΟΣ” ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ Ω8ΞΒ4690ΒΒ-627
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΨΕΗΖ46906Γ-ΜΒΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΩΛΔΓ46904Μ-9ΕΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7ΝΑ34690ΒΦ-Β9Ε
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΨΙΕ46906Η-Φ87
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ω23Δ4690Β5-Ι7Ο
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6Γ6Ξ469Η2Π-ΚΒΟ

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου  2018 11:40 (ώρα)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη  11 Οκτωβρίου 2018, τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικοτήτων ΤΕΠ όπως στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Κατά των πινάκων  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1). Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών – Τ.Κ. 26224 σε κλειστό φάκελο επι του οποίου αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη με την ένδειξη “‘Ενσταση για το συμβούλιο……...

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την  γραμματεία.

Παρακαλώ κατεβάστε τον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΤΕΠ ΔΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο