ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ για Γ.Ν. Ζακύνθου και το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης

Πρακτικό 05/11/2018 ανάρτησης της τελικής Μοριοδότησης για τις θέσεις της ειδικότητας της Παιδιατρικής για το Γ.Ν. Ζακύνθου και το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-converted ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤ...

Read More