Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάκληση Πίνακα Μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη (1) μίας θέσης ΕΒ’ Ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου

Ανάκληση Πίνακα Μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη (1) μίας θέσης ΕΒ’ Ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου

6hYpe

Ανάκληση Πίνακα Μη Παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη (1) μίας θέσης ΕΒ’ Ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 2:30 (ώρα)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, έγγραφο που αφορά σε Ανάκληση του Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν. Ζακύνθου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1776/21-03-2018 ΑΔΑ:Β21Ε4690ΒΞ-9Μ Απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας, για τους λόγου που αναφέρονται σε αυτό.

Ανάκληση Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης ΕΒ’…

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο