Ανάρτηση Πίνακα τελικής μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, για την Χειρουργική Ειδικότητα

Πίνακας τελικής μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων των παρακάτω θέσεων για την χειρουργική ειδικότητα με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ.αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-01-2018 ΦΕΚ Β'/116/23-01-2018 Απόφασης και του υπ. αρ. πρωτ: οικ. 88149/15-11-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας. Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 12:40(ώρα) Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 2018  στον ιστότοπο της

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ Α%C

Read More