Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα τελικής μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, για την Χειρουργική Ειδικότητα

Ανάρτηση Πίνακα τελικής μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, για την Χειρουργική Ειδικότητα

6hYpe

Πίνακας τελικής μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων των παρακάτω θέσεων για την χειρουργική ειδικότητα με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ.αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-01-2018 ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης και του υπ. αρ. πρωτ: οικ. 88149/15-11-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 12:40(ώρα)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 2018  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ μετά την Συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων, της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ

-Μιάς (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β’ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάων) σύμφωνα με την υπ. αρίθμ 2421/23-03-2018 ΑΔΑ : 7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ Προκήρυξη,

– Μιάς (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ.Φιλιατών, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη,

– Μιάς (1) Θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 8647/29-03-2018 ΑΔΑ  ΨΕΗΖ46906Γ-ΜΒΗ Προκήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο