Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πίνακα τελικής μοριοδότησης μετά τη συνέντευξη για την χειρουργική ειδικότητα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πίνακα τελικής μοριοδότησης μετά τη συνέντευξη για την χειρουργική ειδικότητα

6hYpe

Πίνακας Τελικής μοριοδότησης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά την συνέντευξη των παρακάτω θέσεων για την χειρουργική ειδικότητα με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και με αναγωγή, σύμφωνα το υπ.αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-01-2018 ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης και του υπ. αριθμ. πρωτ : οικ 88149/15-11-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας. 

-Μιάς (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β’ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάων) σύμφωνα με την υπ. αρίθμ 2421/23-03-2018 ΑΔΑ : 7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ Προκήρυξη,

– Μιάς (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ.Φιλιατών, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη,

– Μιάς (1) Θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 8647/29-03-2018 ΑΔΑ  ΨΕΗΖ46906Γ-ΜΒΗ Προκήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο