Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων για την κατάληψη των παρακάτω θέσεων, ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων για την κατάληψη των παρακάτω θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΦΟΡΕΑΣΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ1Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣΩΝ4Ε46907-Θ0ΤΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ1Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ1Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΩ4Θ346906Ω-9ΕΧΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ1Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ"ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More