Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Τελικής μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

6hYpe

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Άρτας, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Δ/106/26-03-2018 ΑΔΑ:Ω8ΞΒ4690ΒΒ-627 Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ληξουρίου, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 782/28-03-2018 ΑΔΑ:69Χ64690Β8-ΩΝ4 Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Αργολίδας-Ν.Μ.Άργους, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 3681/28-03-2018 ΑΔΑ:6Τ4Σ4690Β4-ΣΣΙ Προκήρυξη”.

οι οποίες εγκρίθηκαν με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

” Τετάρτη 6  Φεβρουαρίου 2019   2:40 (ώρα)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται πρώτοι για κάθε θέση του επισυναπτόμενου πίνακα θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου να δηλώσουν υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχονται ή όχι τη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί.”

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης-Κατάταξης Υποψηφίων θεσεων 6.76 6.92 6.107 6.29

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο