Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Πρακτικό ανάρτησης αρχικής μοριοδότησης (χωρίς αναγωγή) για την παρακάτω θέση  σύμφωνα με την προκήρυξη υπ’αριθμ.πρωτ. 1776/21-3-2018 και ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ του Γ.Ν.Ζακύνθου .

-Μία( 1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο