Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (4) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (4) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

6hYpe

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Καρδιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

“Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος για τη θέση του επισυναπτόμενου πίνακα θα κληθεί από το Συμβούλιο, όπως εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου, δηλώσει υπεύθυνα και εγγράφως σε αυτό, εάν αποδέχεται τη θέση για την οποία έχει επιλεγεί”

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης & Καταταξης θεσης 6.78.1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο