Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (2) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ζακύνθου, ως η σχετική υπ. αριθμ. 1776/21-03-2018 ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ Προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

«Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ , μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση της ως άνω αναφερομένης θέσης, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος για τη θέση του επισυναπτόμενου πίνακα θα κληθεί από το Συμβούλιο, όπως εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου, δηλώσει υπεύθυνα και εγγράφως σε αυτό, εάν αποδέχεται τη θέση για την οποία έχει επιλεγεί»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο