Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

6hYpe

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου, ως η σχετική υπ. αρίθμ.1776/21-03-2018, ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ  Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ: ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Κεφαλληνίας, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2216 /26-03-2018,  ΑΔΑ: ΩΒΨ14690ΒΔ-ΝΥΧ Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ.Πύργου, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 6670/29-03-2018, ΑΔΑ:75ΕΘ46907Ε-Τ5Ρ Προκήρυξη”,

οι οποίες εγκρίθηκαν με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

 

Παρασκευή 22  Μαρτίου 2019 ….12:40   … (ώρα)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται πρώτοι για κάθε θέση του επισυναπτόμενου πίνακα και με βάση τη σειρά προτίμησης  που έχουν δηλώσει,  θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου να δηλώσουν υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί.

Τελικός πίνακας Μοριοδότησης & Κατάταξης υποψηφίων θέσεων 6.80.1, 6.41.1, 6.100.1, 6.103.1

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο