Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ορθοπαιδικής θέσεως 6.23.1 του Γ.Ν.Λακωνίας-Ν.Μ.Σπάρτης

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ.Σπάρτης,  ως η σχετική υπ. αρίθμ. 130/16-04-2018 ΑΔΑ:ΩΗΛΙ46907-9Φ8 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.23.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./25794 (Σχετ. 24644)/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».    " Δευτέρα

Read More

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ορθοπαιδικής για τις θέσεις 6.79-6.88-6.94-6.97.

"Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.79.1 (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου, 

Read More