Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάκληση μέρους πίνακα μοριοδότησης & Ορθή Επανάληψη πίνακα μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 30/07/2019

Ανάκληση μέρους πίνακα μοριοδότησης & Ορθή Επανάληψη πίνακα μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 30/07/2019

6hYpe

 Ανάρτηση-Ορθή Επανάληψη Πίνακα Μοριοδότησης (με αναγωγή) ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.0

Πίνακας Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ως η σχετική υπ. αριθμ. 9707/18-10-2018 ΑΔΑ: ΨΨΦ2469079-ΥΧ8 Προκήρυξη.

«Αναρτούμε σήμερα ημέρα  Τρίτη 30/07/2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα  Μοριοδότησης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερομένων θέσεων, της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ-Γ

πινακας μοριοδοτησης με αναγωγη -πριν την ανάκληση

Πρακτικό ανάρτησης Πίνακα Μοριοδότησης με αναγωγή των πέντε πρώτων υποψηφίων.

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο