Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ορθή επανάληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ για τη θέση του ΓΝ Τρίπολης και Πρακτικό Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης για τις θέσεις του ΓΝ Τρίπολης και ΓΝ Πρέβεζας

Ορθή επανάληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ για τη θέση του ΓΝ Τρίπολης και Πρακτικό Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης για τις θέσεις του ΓΝ Τρίπολης και ΓΝ Πρέβεζας

6hYpe

Ανάρτηση –Ορθή Επανάληψη Πίνακα  Μοριοδότησης(με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1)

Ορθή Επανάληψη ΜΓ

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ(6.135.1), ως η σχετική υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018 ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ(6.143.1), ως η σχετική υπ. αριθμ. 9707/18-10-2018 ΑΔΑ: ΨΨΦ2469079-ΥΧ8 Προκήρυξη.

«Αναρτούμε σήμερα ημέρα  Τετάρτη 04/09/2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (με αναγωγή) των πέντε πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερομένων θέσεων της υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Πρακτικό τελικής μοριοδοτησης κατάταξης ΜΓ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο