Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Ορθοπαιδικής, θέσεις 6.79.1, 6.94.1, 6.97.1, 6.88.1

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Ορθοπαιδικής, θέσεις 6.79.1, 6.94.1, 6.97.1, 6.88.1

6hYpe

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.79.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως η σχετική υπ.αριθμ.3114/04-04-2018, ΑΔΑ:Ψ6Ξ346904Ζ-Θ03 προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.94.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικης  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Καλαβρύτων, ως η σχετική υπ.αρίθμ. Φ2/903/27-03-2018, ΑΔΑ:ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.97.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, ως η σχετική υπ. αριθμ. 2421 /23-03-2018 ΑΔΑ : 7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ  Προκήρυξη (Β’ Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.88.1

της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

 

“Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή, των (5) πέντε πρώτων υποψηφίων για τις ως άνω κρινόμενες θέσεις ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ. αρίθμ. Γ4α/21989/16-03-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της κατ’ άρθρα 2 & 4 δομημένης συνέντευξης, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018,  ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.”

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου:

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης-Μοριοδότησης με αναγωγή Υποψηφίων Ορθοπαιδικής θεσεων 6.79-6.88-6.94-6.97

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο