Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ -1ης Έγκρισης Υπουργείου Υγείας 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ -1ης Έγκρισης Υπουργείου Υγείας 2018

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019τον Πίνακα Aρχικής Mοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  της παρακάτω θέσης ,της υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υ.Υ. :

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ, σύμφωνα με την υπ αριθμ.11144/28-03-18 ΑΔΑ : ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 προκήρυξη. 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο