Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Ορθής Επανάληψης Πίνακα συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας, θέσεις 6.73.1-6.78.1-6.87.1-6.89.1

Ανάρτηση Ορθής Επανάληψης Πίνακα συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας, θέσεις 6.73.1-6.78.1-6.87.1-6.89.1

6hYpe

Ορθή Επανάληψη-Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή & κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων (μετά την αναγωγή του συνόλου αυτών) για τις θέσεις ΕΒ’ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣγια την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης ΕΒ’ Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου , ως η σχετική υπ. αρίθμ. 8349/21-08-18 ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ Προκήρυξη,

(2) Δύο θέσεις ΕΒ’ Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν.Πατρών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 21219/21-08-2018 ΑΔΑ: 7ΑΥ946906Γ-Η9Σ  Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης ΕΒ‘ Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Π.Ν.Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 14045/21-08-2018, ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73 Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης ΕΒ’ Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 6330/17-08-2018 ΑΔΑ: 650Τ46904Δ-94Ψ Προκήρυξη”,

της υπ.αρίθμ. Γ4α/60735/09-08-2018 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

 

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον “Πίνακα – Ορθή Επανάληψη – Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή & κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων (μετά την αναγωγή του συνόλου αυτών) ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ. αρίθμ. Γ4α/60735/09-08-2018 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα, θα κληθούν εκ νέου από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της κατ’ άρθρα 2 & 4 δομημένης συνέντευξης, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018,  ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου

Ορθή Επανάληψη Πίνακα Συσγκριτικής Αξιολογησης-Μοριοδοτησης με αναγωγή υποψηφίων Αναισθησιολογίας Θέσεων 6.73-6.78-6.87-6.89

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο