Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 τον Πίνακα Μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με αναγωγή, ειδικότητας ΩΡΛ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση της παρακάτω θέσης, της υπ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 77848/15-10-2018 Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας :

 

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ, σύμφωνα με την υπ αριθμ.36567/19-10-18 ΑΔΑ : ΩΔΤΥ46906Λ-Ξ4Θ προκήρυξη. 

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΩΡΛ1

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο