Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1η έγκριση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1η έγκριση

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 τον Πίνακα  Mοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με αναγωγή, ειδικότητας ΩΡΛ μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ για την πλήρωση  της παρακάτω θέσης ,της υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υ.Υ. :

 

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.'”ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ”, σύμφωνα με την υπ αριθμ.11144/28-03-18 ΑΔΑ : ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 προκήρυξη. 

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

Πίνακας μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με αναγωγή_ΩΡΛ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο