Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΠΝΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΠΝΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 τον Πίνακα Μοριοδότησης με αναγωγή για τις θέσεις της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής, σε εφαρμογή της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.4044(φεκ.116/23-01-2018), όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής:

– Μία θέση Επιμελητή Β ‘ Παθολογικής Ανατομικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων (αριθ. Προκ. 8982/26-03-2018 ΑΔΑ:ΨΨΙΕ46906Η-Φ87). (6.64.1)

– Μία θέση Επιμελητή Β ‘ Παθολογικής Ανατομικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν.Ιωαννίνων Χατζηκώστα (αριθ. Προκ. 4303/27-03-2018 ΑΔΑ:Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ). (6.18.1)

– Μία θέση Επιμελητή Α ‘ Παθολογικής Ανατομικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ (αριθ. Προκ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ). (6.74.1)

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο