Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ – 4ης Έγκρισης 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ – 4ης Έγκρισης 2018

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων με αναγωγή ειδικότητας ΩΡΛ,  μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση της παρακάτω θέσης, της υπ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 77848/15-10-2018 Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας :

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ, σύμφωνα με την υπ αριθμ.36567/19-10-18 ΑΔΑ : ΩΔΤΥ46906Λ-Ξ4Θ προκήρυξη. 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ)

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο