Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ /ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ /ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ 1ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 τον Πίνακα  Τελικής Mοριοδότησης/ κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με αναγωγή, ειδικότητας ΩΡΛ μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ για την πλήρωση  της παρακάτω θέσης ,της υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υ.Υ. :

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.'”ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ”, σύμφωνα με την υπ αριθμ.11144/28-03-18 ΑΔΑ : ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 προκήρυξη. 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ)

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο