Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα  16 Μαρτίου 2020τον Πίνακα II Μοριοδότησης  με αναγωγή των πέντε (5) πρώτων  υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση :

-Μίας θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας  Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (κωδικός θέσης 6.75.1)σύμφωνα με την υπ ΄ αριθμ.  4859/14-08-18 ΑΔΑ : ΩΥΗΦ46907Β-07Γ προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ και την  υπ΄ αριθμ.Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 έγκριση του Υ.Υ.

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ II XEIΡΚΗ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο