Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ II ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ (4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 /Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ II ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ (4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 /Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 6 Απριλίου 2020τον Πίνακα ΙΙ μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  με αναγωγή για την κατάληψη των κάτωθι τριών (3) θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικοτήτων ΤΕΠ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ,  σύμφωνα με την υπ αριθμ.12591/19-10-2018 ΑΔΑ : 67ΞΟ4690Β4-ΒΑΜ προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΓ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ ,  της 4ης έγκρισης του Υ.Υ. (Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-18)  :

 

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Α΄ειδικότητας Παθολογίας (κωδικός θέσης 6.138.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Χειρουργικής (κωδικός θέσης 6.139.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Καρδιολογίας (κωδικός θέσης 6.140.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ ,

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

Πρακτικό ανάρτησης Πίνακα II Μοριοδότησης των 5 πρώτων υποψηφίων με αναγωγή ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο