Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ META TH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ/ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ META TH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ/ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

6hYpe

 

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα  6 Aπριλίου 2020τον Πίνακα IΙI Τελικής Μοριοδότησης /Κατάταξης μετά τη συνέντευξη  με αναγωγή των πέντε (5) πρώτων  υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής(3ης έγκρισης), μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση :

 

-Μίας θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας  Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ (κωδικός θέσης 6.75.1) σύμφωνα με την υπ ΄ αριθμ.  4859/14-08-18 ΑΔΑ : ΩΥΗΦ46907Β-07Γ προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ και την  υπ΄ αριθμ.Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 έγκριση του Υ.Υ.

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής μοριοδότησης κατάταξης των 5 πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη με αναγωγή Χειρουργική 3η έγκριση 2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο