Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ / 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ / 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δεύτερα 6 Απριλίου 2020τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής μοριοδότησης/κατάταξης μετά τη Συνέντευξη με αναγωγή, υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ Χειρουργικής ειδικότητας μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  των κάτωθι θέσεων, της υπ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 25794/03-04-18 Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

 

– Μια (1) θέση Χειρουργικής Ειδικότητας σε βαθμό Επιμελητή Β΄σύμφωνα με την υπ αριθμ 4382/16-04-18 ΑΔΑ: Ω7ΦΙ4690Β4-ΛΟΔ προκήρυξη του Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ.Άργους (κωδικός θέσης 6.16.1)

 

– Μια (1) θέση Χειρουργικής Ειδικότητας σε βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την υπ αριθμ 392/16-04-18 ΑΔΑ :ΩΦ7Κ4690ΒΧ-ΜΕ9 προκήρυξη του Γ.Ν Λευκάδας ( κωδικός θέσης 6.7.1)

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο