Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίαςτου Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίαςτου Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας

6hYpe

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση Μίας θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018, (ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ)  Προκήρυξη, οι οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020  11:31 π.μ.

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Ο υποψήφιος που εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου να δηλώσει υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχεται τη θέση για την οποία έχει επιλεγεί.

Ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδοτησης-Καταταξης υποψηφίων Αναισθησιολογιας για τη θέση της Γ4α-Γ.Π.-25794-03.04.18

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο