Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ κωδικός θέσης: 6.23

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ κωδικός θέσης: 6.23

6hYpe

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ  του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 130/16-04-2018 (ΑΔΑ:ΩΗΛΙ46907-9Φ8) Προκήρυξη, με κωδικό θέσης 6.23.1, η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

” Παρασκευή 22 Μαΐου 2020  …4:25…. (ώρα)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση της ως άνω αναφερόμενης θέσεως, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου της Γραμματείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) να δηλώσουν υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί.

Ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ ”

Τελικός Πίνακας ΙΙΙ Μοριοδότησης-Κατάταξης υποψηφίων Ορθοπαιδικής θεσεως 6.23

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο