Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ κωδικοί θέσης: 6.79, 6.88, 6.94, 6.97

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ κωδικοί θέσης: 6.79, 6.88, 6.94, 6.97

6hYpe

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ ,  για το Γ.Ν. -Κ. Υ. Φιλιατών», σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) με κωδικό θέσης 6.79.1 ,

Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2421 /23-03-2018 (ΑΔΑ:7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ) Προκήρυξη (Β’ Ορθή Επανάληψη) με κωδικό θέσης 6.88.1,

Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου»,  σύμφωνα με την υπ.αριθμ.3114/04-04-2018 (ΑΔΑ:Ψ6Ξ346904Ζ-Θ03) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη)  με κωδικό θέσης 6.94.1 ,

Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Καλαβρύτων», σύμφωνα με την υπ.αρίθμ.Φ2/903/27-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) με κωδικό θέσης 6.97.1 ,

οι οποίες εγκρίθηκαν με το υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

” Παρασκευή 22 Μαΐου 2020  4:03(ώρα)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται πρώτοι για κάθε θέση του επισυναπτόμενου πίνακα και με βάση τη σειρά προτίμησης  που έχουν δηλώσει,  θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου της Γραμματείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) να δηλώσουν υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση.

Ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ

Τελικός Πίνακας ΙΙΙ Μοριοδότησης-Κατάταξης υποψηφίων Ορθοπαιδικής θεσεων 6.79-6.88-6.94-6.97

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο