Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020τον Πίνακα Τελικής μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη (με αναγωγή) ειδικοτήτων ΤΕΠ, για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ.12591/19-10-2018 ΑΔΑ : 67ΞΟ4690Β4-ΒΑΜ προκήρυξη,  της 4ης έγκρισης του Υ.Υ. (Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-18):

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Α΄ειδικότητας Παθολογίας (κωδικός θέσης 6.138.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ, 

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Χειρουργικής (κωδικός θέσης 6.139.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Καρδιολογίας (κωδικός θέσης 6.140.1) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο