Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-3η έγκριση 2018

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-3η έγκριση 2018

6hYpe

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β’ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» ως η σχετική υπ. αρίθμ. 14045/21-08-2018, ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.86.1) &

Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Α’ του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Καλαβρύτων  ως η σχετική υπ. αρίθμ. φ2/2139/14-08-2018 ΑΔΑ:ΩΠΕ546904Η-90Γ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.74.1),

της υπ. αριθμ.), Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 (Ορθή ΕπανάληψηΑπόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».:

 

“Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή, των (5) πέντε πρώτων υποψηφίων για τις ως άνω κρινόμενες θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., η οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018  (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της κατ’ άρθρα 2 & 4 δομημένης συνέντευξης, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018,  ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου”

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολογησης-Μοριοδοτησης με αναγωγή υποψηφιων θεσεων 6.74.1 , 6.86.1

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο