Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-2η έγκριση 2018

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίας-2η έγκριση 2018

6hYpe

Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ.Άργους ως η σχετική υπ. αρίθμ.  4382/16-04-2018 ΑΔΑ : Ω7ΦΙ4690Β4-ΛΟΔ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.17.1) &

Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018, ΑΔΑ: 6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 9.1.27),

της υπ. αριθμ.), Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».:

 

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή, των (5) πέντε πρώτων υποψηφίων για τις ως άνω κρινόμενες θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., η οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της κατ’ άρθρα 2 & 4 δομημένης συνέντευξης, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018,  ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης-Μοριοδότησης με αναγωγή Υποψηφίων θέσεων 6.17 και 9.1.27

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο