Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

6hYpe

” Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020  …12:45…

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση της ως άνω αναφερόμενης θέσεως, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Ο πρώτος στη κατάταξη υποψήφιος που επιλέγεται θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) να δηλώσει υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχεται τη θέση.

Ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ ”

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδοτησης-Κατάταξης υποψηφιων θεσης 6.48.1

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο