Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

6hYpe

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

  • Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. Κέρκυρας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 6502/27-03-2019, ΑΔΑ:Ω5584690Β3-Ν00 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.46.1) &
  • Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. Ζακύνθου ως η σχετική υπ. αρίθμ. 1772/27-03-2019 ΑΔΑ:ΩΩ8Ω4690ΒΞ-ΡΥΚ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.43.1),

της υπ. αριθμ.), Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».:

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή, των (5) πέντε πρώτων υποψηφίων για τις ως άνω κρινόμενες θέσεις ειδικότητας Καρδιολογίας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να υποβληθούν στη διαδικασία της κατ’ άρθρα 2 & 4 δομημένης συνέντευξης, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-01-2018, ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018 Απόφασης Υπουργείου Υγείας.

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων Καρδιολογίας-Θέσεις 2019

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο