Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Αναισθησιολογίας, μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Αναισθησιολογίας, μετά τη συζήτηση των ενστάσεων

6hYpe

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

 

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Αναισθησιολογίας, μετά τη συζήτηση των ενστάσεων, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των θέσεων του Π.Γ.Ν. Πατρών (

Προκήρυξη υπ. αριθμ. 19148/21-07-2020 (ΑΔΑ:69ΙΜ46906Γ-Μ42)-Ορθή Επανάληψη), που περιλαμβάνονται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./42951/13-07-2020 ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1 (Ορθή Επανάληψη)   Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες θα κληθούν, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως που θα λάβουν ηλεκτρονικά, όπως προσέλθουν στη διαδικασία της κατ’  άρθρα (2) & (4) της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05-02-2020 (ΦΕΚ 320/Β/06-02-2020)  Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, δομημένης συνέντευξης.

 Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Συγκεντρωτικός Αναισθησιολογίας – 3

Πίνακας Κατάταξης μετα τη συζήτηση ενστάσεων

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο