Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΩΡΛ

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΩΡΛ

6hYpe

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων  ειδικότητας ΩΡΛ , για την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) θέσεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2577/10-02-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)    & ΑΔΑ6Γ114690ΒΦ-Κ6Κ  προκήρυξη του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & την υπ’ αριθμ. 3776/12-2-2020 προκήρυξη του Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,  της 1ης έγκρισης του Υ.Υ. 8252/7-2-2020  (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   :

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ (κωδικός θέσης 6.109) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ο.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας ΩΡΛ(κωδικός θέσης 6.58) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τ ΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΛ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο