ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 28/12/2020 τον Τελικό Πίνακα Μοριοδότησης / Κατάταξης των Υποψηφίων για κάθε θέση Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  (1η Έγκριση) μετά την Συνέντευξη ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

Συνεντεύξη Υποψηφίων Ακτινολογίας

Στην Πάτρα σήμερα στις 28/12/2020 , ημέρα Δευτέρα, αναρτούνται  στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες με τους υποψηφίους της Ειδικότητας της Ακτινολογίας  που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με την υπ αριθ. Γ4α/Γ.Π./42951/13.7. 2020 εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020). ΠΙΝΑΚΑΣ

Read More