Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Αναμοριοδότησης υποψηφίου ειδικότητας ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – θέση 6.27 – Γ.Ν. Πατρών

Πίνακας Αναμοριοδότησης υποψηφίου ειδικότητας ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – θέση 6.27 – Γ.Ν. Πατρών

6hYpe

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση της θέσεως του Γ.Ν. Πατρών (Οργανική μονάδα της έδρας), Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) υπ. αριθμ. 35890/22-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΘ546906Λ-ΣΣΒ)  κωδικός  6.27, που περιλαμβάνεται υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 54849/21-09-2020 (3η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά του πίνακα  ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας (2) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο (73) του Ν.4735/2020 ΦΕΚ Α’ 197/12-10-2020 και τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναμοριοδότηση Πλαστικης Χειρουργικής-Συγκεντρωτικά

Αναμοριοδότηση-Πλαστική Χειρουργική-Αναλυτικά

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο